Indre > Nyheder > Industri nyheder

Forholdsregler ved brug af det kommercielle køleskab

2022-01-08

1.(kommercielt køleskab)Husfrysere bruger AC 220V / 50Hz strømforsyning. Hvis strømforsyningsbetingelserne ikke opfylder AC 220V / 50Hz (187-242v), skal der installeres en automatisk spændingsregulator over 1000W til brug.

2. (kommercielt køleskab)Uafhængig specialstikdåse skal anvendes og pålideligt jordet. Køleskabets strømledning er udstyret med et (jording) stik, som opfylder standard tre-leder (jording) stik. Under alle omstændigheder må du ikke afskære eller fjerne den tredje ben (jordforbindelse) på netledningen.

3. (kommercielt køleskab)Brandfarligt og eksplosivt farligt gods og stærkt ætsende syrer og baser er strengt forbudt i fryseren. 4. gå ikke hen til fryseren for at bruge brændbar spray for at undgå brand.

5. (kommercielt køleskab)I tilfælde af lækage af brændbar gas såsom gas: luk ventilen for gaslækage; Åbn udstødningsanordningen og døre og vinduer; Tag ikke stikket ud af fryseren eller sæt det i stikket;

6. Opbevar nøglen korrekt. Lad ikke børn lege i skabet for at forhindre ulykker.